وات دِ فاز !| ویکی پدیا فارسی

وات دِ فاز !

 بعضی وقتا یا بهتر بگم بیشتر اوقات ادم نمیدونه با خودش چندچنده!

یه چیزو داره انقدرررر غر میزنه که چرا اینجوره و چرا اونجوره و دوس داره همچین چیزی به کل نباشه یه مدت بعد که شرایط عوض میشه و دیگه اون چیز و نداره اونوقته که میشینه با حسرت بهش فک میکنه